Home > Hotellerie > Utopian Hotel Collection: een nieuwe collectie van onafhankelijke hotels
Utopian Hotels Collection

Utopian Hotel Collection: een nieuwe collectie van onafhankelijke hotels

Met de Utopian Hotel Collection lanceert de Belgische ondernemer Paul Cordier, samen met mede-oprichter Ronald Homsy, een assortiment van onafhankelijke hotels op maat, met het accent op geavanceerde hedendaagse luxe. Het snelgroeiende portfolio telt momenteel 28 hotels.
Wat zijn de USP’s van Utopian Hotels op de concurrentiële markt van luxehotels?

“Utopian is een hotelcollectie van specifiek geselecteerde onafhankelijke hotels, elk uniek en met een sterk gevoel voor authenticiteit én opgaand in de lokale sfeer, aldus Paul Cordier. Het zijn luxehotels die een eerder informele, jeugdige flair uitstralen waarbij de gast en persoonlijke service centraal staan.
Onze toegevoegde waarde naar de leden-hotels toe bestaat uit het aanbieden van assistentie bij hun marktpositionering en het aanbrengen van directe reservaties, waardoor ze performanter kunnen worden. Wij willen er ook zorg voor dragen dat onze hotels “on top” blijven in hun competitieve markt en aldus als ambassadeur voor Utopian kunnen optreden.

Het digitaal platform dat wij hebben gebouwd en nog aan het uitbouwen zijn, is aantrekkelijk naar zowel hotels als gebruikers toe, en zal er mede voor zorgen dat wij een brug kunnen bouwen tussen onze gebruikers en de hotels, en zeer gepersonaliseerde diensten zullen kunnen aanbieden.
Daarnaast moet de constante interactie met onze gebruikers bijdragen tot een sterkere loyaliteit, die nog zal versterkt worden door ons loyaliteitsprogramma dat we einde 2019 lanceren, en ons toekomstig community platform dat je moet zien als een platform waar interactie, insider tips en gepersonaliseerde communicatie een essentiële rol spelen”.

Bent u van plan om samen te gaan met een andere keten of opteert u voor een “stand alone” aanpak?

“Wij wensen Utopian Hotels zeker als een stand alone merk te blijven positioneren. We merken ook dat dit een sterke wens is van onze leden. Algemeen kunnen we stellen dat millennials minder materialistisch en meer experience-driven zijn. Hun noden en verlangens zijn een uitdaging voor de huidige hoteliers. Om een voorbeeld te geven: hoe prikkel je een klant die niets geeft om fine dining of een weelderige inrichting?”

Hoe ziet u de markt van de onafhankelijke luxehotels verder evolueren?

“Bij de oprichting van Utopian Hotels waren wij overtuigd van het feit dat er een gat in de markt is op het vlak van onafhankelijke luxehotels voor de nieuwe, hedendaagse klant. Het doel van Utopian Hotels is om niet enkel onze marketing hierop af te stemmen maar om een product aan te bieden dat op maat van deze markt gesneden is. Tijdens onze research stelden we vast dat vandaag reeds meer dan 70% van de mensen liever geld uitgeeft aan belevingen dan aan producten. Dit geeft aan dat mensen in luxehotels niet enkel meer op zoek zijn naar een uitzonderlijke service, een leuke inrichting en/of meubilair. Er is een sterk verlangen naar het ontastbare en naar echt authentieke avonturen die verrijken en verrassen”.
Eén en ander blijkt ook uit een studie van Euromonitor uit 2017, die een globale trend vaststelde van een drang voor ervaringen boven bezittingen. Verschillende hotelketens hebben hierop al gereageerd, zoals Hyatt met haar in maart 2016 gelanceerde “Unbound Collection”, die niet hotel-gerelateerde reiservaringen aanbiedt zoals riviercruises en andere avonturen. En bij Hilton legt de recente marketingstrategie van Conrad Hotels sterk de nadruk op het verkopen van belevingen via blog-style lokale gidsen”.

Eigenlijk gaat het ook over een andere invulling van het woord “luxe”?

“Luxe gaat vandaag inderdaad over weten en begrijpen wat een gast persoonlijk wil, iets wat vroeger veel moeilijker kon maar wat vandaag door het gebruik van nieuwe technologie en data perfect kan. De ontwikkeling van nieuwe technologie heeft de verwachtingen van de klant veranderd en de “customer journey” geherdefinieerd. De digitalisering zal de verwachtingen van de gasten blijven veranderen alsook de manier waarop we met hen communiceren. De hotels die zich het best en snelst aan deze nieuwe technologieën aanpassen, zullen hier het best kunnen op inspelen. Mensen willen dingen beleven zoals de locals, en voor hen is het dan ook belangrijk dat zij in hotels kunnen verblijven die authentiek zijn aan de bestemming”.

Welke voordelen biedt u kandidaat-ledenhotels aan en wat zijn de voorwaarden om toe te kunnen treden?

“Wij bieden hotels de mogelijkheid om deel uit te maken van een unieke collectie van hotels waarbinnen zij hun eigen identiteit kunnen behouden. Utopian biedt een lage instap fee en verbindt er zich toe om de individuele hotels te ondersteunen. Binnen een snel veranderende en steeds competitievere markt heeft de hotelmanager van vandaag 1001 dingen te doen en te weinig tijd om steeds op de hoogte te blijven en de nodige onderzoeken te kunnen doen naar de laatste ontwikkelingen. Utopian Hotels kan hen assisteren in hun positionering en visibiliteit. Via ons constant engagement dragen we bij in het verhogen van hun RevPAR (=revenu per available room), gemiddelde kamerprijs en bezettingsgraad”.

Hoe worden de leden-hotels geselecteerd?

“Onze hotels worden zorgvuldig geselecteerd op basis van een aantal karakteristieken en volgens onze vijf principes. Enkele karakteristieken zijn: locatie; onafhankelijke en professioneel gerunde hotels; een persoonlijke service, waar de gast centraal staat; aandacht voor duurzaamheid, ecologie en sociaal bewustzijn; integratie in de lokale omgeving, en uitzonderlijk zijn op hun eigen unieke manier.

Onze vijf principes zijn: persoonlijke service, onverwachte avonturen, storytelling, technologie ter verbetering van de gastenbeleving en een speels karakter.

Het eerste Belgische lid van Utopian is het Brugse Hotel Van Cleef. Komen er op korte termijn nieuwe leden in de Benelux bij?

“Dat is uiteraard de bedoeling, en we zijn dan ook in gesprek met een aantal hotels in de regio, waaronder Antwerpen en Amsterdam, maar ook op andere locaties.”

Voor meer info, surf naar www.utopianhotels.com

Reizen naar sportwedstrijden

Please turn AdBlock off

Oops... do you have an ad blocker?

We are always busy finding news that will be of value to you, and to cover our costs we feature ads on this website.  Visitors with ad blocking software severely hamper our ability to do good work for both the reader (you) and our suppliers.


Considering that our ads are not invasive, and may at times even be of great interest to you (famtrip notifications, to name but one), we'd really appreciate if you could turn OFF your ad blocker for this domain name.


Thank you.